Đôi nét về

Khoa Tài chính – Kế toán

Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

Khoa Tài chính – Kế toán, trường Đại học Nguyễn Tất Thành được thành lập theo quyết định số 449/QĐ-NTT, ngày 21 tháng 09 năm 2016 của Hiệu Trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành, trên cở sở sát nhập từ hai Khoa Tài chính – Ngân hàng và Khoa Kế toán – Kiểm toán. Nhiệm vụ chính của Khoa là thực hiện hoạt động giảng dạy trình độ đại học và sau đại học hai chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng và Kế toán.
Chi tiết

Chuyên ngành đào tạo

Chuyên ngành Tài Chính - Ngân Hàng

Cung cấp cho sinh viên khả năng phân tích và thẩm định được một dự án đầu tư trên thực tế, đánh giá được rủi ro, lợi nhuận và mức độ hiệu quả của dự án đầu tư. Bên cạnh đó, SV còn biết cách xác định cấu trúc vốn tối ưu trong doanh nghiệp và đánh giá doanh nghiệp, nắm vững được cách xác định thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế nhà thầu cho các doanh nghiệp; sử dụng kiến thức thống kê và kinh tế lượng để phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp phù hợp trong quá trình nghiên cứu các hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài chính.

Chi tiết

Chuyên ngành Kế Toán

Sinh viên được cung cấp những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về kế toán, kiểm toán; kiến thức về khung pháp lý của kế toán kiểm toán; hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế; các quy định về đạo đức nghề nghiệp của kế toán kiểm toán; kiến thức về thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các nghiệp vụ của kế toán: tính phí, làm dự toán, phân bổ ngân sách, quản lý doanh thu theo sát các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi tiết

Đào tạo sau đại học

Đào Tạo sau đại học: Gồm 02 chương trình: 1. Thạc sỹ Tài Chính Ngân Hàng 2. Thạc sỹ Quản trị nguồn cung ứng (Liên kết với đại học MUST, Malaysia)

Chi tiết

Thư viện Video

Xem thêm

#NTTU & Erasmus+ ASIASAFE Project 2022

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là trường đại diện phía Nam duy nhất được mời tham gia thực hiện dự án Capacity-Building projects in the field of Higher Education (E+CBHE). Dự án được phê duyệt tài trợ về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (Erasmus+ CBHE) của Ủy ban Châu Âu. Với tổng kinh phí dự án được Ủy ban Châu Âu tài trợ là 989,700 Euro. Dự án ASIASAFE có sự tham gia của 9 thành viên : - Đại học Linköpings (LiU), Thụy Điển (đơn vị điều phối dự án) - Đại học Rome Tor Vergata (UNITOV), Ý - Đại học Porto (U.PORTO), Bồ Đào Nha - Đại học Gadjah Mada (UGM), Indonesia - Đại học Muhammadiya Yogyakarta (UMY), Indonesia - Đại học Bách khoa Malaysia - Đại học Malaya (UM), Malaysia - Trường Đại học GTVT (UTC) - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU). Thời gian thực hiện dự án theo kế hoạch là 03 năm từ 15/1/2021 đến 14/1/2024

Vlog Vòng quanh NTTU – Khoa Tài chính-Kế toán, trường Đại học Nguyễn Tất Thành
NTTU Kết Nối [số 20, ngày 11/04/2020] Tìm hiểu ngành Kế toán tại ĐH Nguyễn Tất Thành
NTTU Kết Nối [Số 14, 1/6/2019] Chủ đề: Kế toán – Ngành nghề có tính ổn định cao

NTTU Kết Nối [số 7] Chủ đề: Ngành Kế toán – Có chỉ là làm việc với những con số ?
NTTU Kết Nối [số 4,03/2020] Tìm hiểu khối ngành kinh tế
Giới thiệu về Đại học Nguyễn Tất Thành

Giới thiệu ngành Tài Chính Ngân Hàng
Giới thiệu ngành Kế Toán
Sinh viên Khoa Tài Chính – Kế Toán kiến tập tại VTAX | Trải nghiệm thực tế doanh nghiệp

Tư vấn ngành Tài Chính Ngân Hàng
Tư vấn ngành Kế toán
Giới thiệu ngành Tài Chính Ngân Hàng

Giới thiệu về Đại học Nguyễn Tất Thành
Đối tác – Liên Kết