KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Khoa Tài chính – Kế toán được thành lập theo quyết định số 449/QĐ-NTT, ngày 21/09/2016 trên cơ sở sáp nhập Khoa tài chính ngân hàng và Khoa Kế toán kiểm toán. Khoa hiện giảng dạy 02 ngành Kế toán và Tài chính ngân hàng bậc đại học và sau đại học. Trãi qua thời gian hơn 10 năm hình thành và phát triển, với nhiều thế hệ nối tiếp nhau, Khoa Tài Chính – Kế Toán đã tập trung xây dựng đội ngũ, chương trình đào tạo, đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên… và bước đầu đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Khoa Tài chính – Kế toán luôn có sự lớn mạnh về số lượng, chất lượng và là một trong những khoa chủ lực, đang góp phần tích cực cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Chi tiết

Giới thiệu Khoa Tài chính – Kế toán

Tìm hiểu Ngành Kế toán

Tìm hiểu Ngành Tài chính – Ngân hàng

Tìm hiểu Ngành Tài chính – Ngân hàng