#NTTU & Erasmus+ ASIASAFE Project 2022
Vlog Vòng quanh NTTU – Khoa Tài chính-Kế toán, trường Đại học Nguyễn Tất Thành
NTTU Kết Nối [số 20, ngày 11/04/2020] Tìm hiểu ngành Kế toán tại ĐH Nguyễn Tất Thành
NTTU Kết Nối [Số 14, 1/6/2019] Chủ đề: Kế toán – Ngành nghề có tính ổn định cao
NTTU Kết Nối [số 7] Chủ đề: Ngành Kế toán – Có chỉ là làm việc với những con số ?
NTTU Kết Nối [số 4,03/2020] Tìm hiểu khối ngành kinh tế
Giới thiệu về Đại học Nguyễn Tất Thành
Giới thiệu ngành Tài Chính Ngân Hàng
Giới thiệu ngành Kế Toán

Call Now