Giới thiệu

Tổng quan

Khoa Tài chính – Kế toán được thành lập theo quyết định số 449/QĐ-NTT, ngày 21/09/2016 trên cơ sở sáp nhập Khoa tài chính ngân hàng và Khoa Kế toán kiểm toán. Khoa hiện giảng dạy 02 ngành Kế toán và Tài chính ngân hàng bậc đại học và sau đại học. Trãi qua thời gian hơn 10 năm hình thành và phát triển, với nhiều thế hệ nối tiếp nhau, Khoa Tài Chính – Kế Toán đã tập trung xây dựng đội ngũ, chương trình đào tạo, đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên… và bước đầu đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Khoa Tài chính – Kế toán luôn có sự lớn mạnh về số lượng, chất lượng và là một trong những khoa chủ lực, đang góp phần tích cực cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Tầm nhìn

Đến năm 2035, Khoa Tài chính Kế toán – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ trở thành một trong những Khoa đào tạo hàng đầu về ngành Tài chính, Ngân hàng và Kế toán theo hướng ứng dụng thực hành và có chương trình đào tạo đại học, sau đại học được côngnhận theo tiêu chuẩn của quốc tế.

 

Sứ mạng

Khoa Tài chính Kế toán, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cam kết thúc đẩy sự phát triển về kinh tế và môi trường kinh doanh tại TP.HCM và Việt Nam thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng dựa trên sự liên kết với các doanh nghiệp và các tổ chức hiệp hội có liên quan với ngành tài chính, ngân hàng, kế toán và kiểm toán nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực có năng lực khởi nghiệp, có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước và góp phần đưa Đại học NTT trở thành một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam.

Mục tiêu

1. Có 90% sinh viên phản hồi hài lòng về chất lượng dịch vụ hỗ trợ.

2. Có 01 chương trình hành động cho Câu lạc bộ Cựu sinh viên và Câu lạc bộ Học thuật.

3. Có 90% Sinh viên ra trường có việc làm sau khi tốt nghiệp 01 năm.

4. 100% các môn học của Khoa TC-KT triển khai E-learing cấp độ 1.

5. Thực hiện ít nhất 01 đề tài cấp trường và đăng 08 bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế.

6. Triển khai kế hoạch điều chỉnh chương trình đào tạochính quy ngành kế toán và ngành tài chính ngân hàng theo chuẩn đầu ra OBE.

7. Tổ chức thành công 01 chương trình giao lưu, trao đổi Giảng viên hoặc Sinh viên với các trường nước ngoài.

8. Triển khai thực hiện 01 chương trình hợp tác quốc tế.

9. Có 01 chương trình hành động cho giảng viên doanh nhân.

10. Có 90% Sinh viên đánh giá hài lòng về hoạt động giảng dạy của Giảng viên khoa Tài chính – Kế toán.

11. Có ít nhất 4 môn học được đào tạo thực hành thực tế nghề nghiệp tại doanh nghiệp.

Giá trị cốt lõi

  Khoa Tài chính – Kế toán thực hiện các giá trí cốt lõi theo định hướng phát triển của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, trở thành Khoa đào tạo mang giá trị “ Đẳng cấp – Hội nhập – Năng động – Trí tuệ – Trách nhiệm”.

Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục của nhà trường là:

Thực học, Thực hành, Thực danh, Thực nghiệp

Nhất quán với triết lý giáo dục của nhà trường, Khoa TC-KT áp dụng triết lý giáo dục:

Learning by doing
Khẩu hiệu (slogan)
Luôn gia tăng giá trị

Hình thành và phát triển

Khoa Tài chính-Kế toán trường Đại học Nguyễn Tất Thành TP.HCM được thành lập theo quyết định số 449/QĐ-NTT, ngày 21 tháng 09 năm 2016 của Hiệu Trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành, trên cở sở sát nhập từ hai Khoa Tài chính-Ngân hàng và Khoa Kế toán-Kiểm toán. Nhiệm vụ chính của Khoa là thực hiện hoạt động giảng dạy trình độ đại học và sau đại học hai chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng và Kế toán.

Trãi qua thời gian hơn 10 năm hình thành và phát triển, với nhiều thế hệ nối tiếp nhau, Khoa Tài Chính-Kế Toán đã tập trung xây dựng đội ngũ, chương trình đào tạo, đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên… và bước đầu đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Khoa Tài chính-Kế toán luôn có sự lớn mạnh về số lượng, chất lượng và là một trong những khoa chủ lực, đang góp phần tích cực cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Trong thời gian tới, Khoa chủ trương mở rộng và đổi mới các chương trình đào tạo, tăng cường các hoạt động hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về cung ứng các dịch vụ đào tạo đã có, triển khai các chuyên đề mới, tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học và liên kết đào tạo các trường đại học ở nước ngoài, đặc biệt là các nước trong khu vực ASEAN.

Hiện tại Khoa Tài Chính-Kế toán đang đào tạo đang đào tạo các hệ sau đại học, đại học với 02 chuyên ngành đào tạo chính và số năm đào tạo như sau:

 • Chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng (hệ đại học)
 • Chuyên ngành Kế toán (hệ đại học)
 • Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng
 • Thạc sĩ Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain Management) liên kết với Đại học MUST, Malaysia

Dự kiến sắp tới sẽ mở thêm một số chuyên ngành đào tạo chuyên sâu như:

 • Chuyên ngành Kinh doanh Bất động sản
 • Chuyên ngành Kinh doanh Chứng khoán
 • Chuyên ngành Thuế
 • Chuyên ngành Kho bạc
 • Chuyên ngành Hải quan
 • Chuyên ngành Bảo hiểm
 • Chuyên ngành Tài chính Quốc tế
 • Chuyên ngành Quản lý Tài chính Nhà nước…

Thành tích đạt được

Khoa đào tạo hai bậc học gồm đại học và thạc sỹ. Bậc đại học gồm có 02 ngành là Kế toán và Tài chính ngân hàng, trong đó chương trình Cử nhân Tài chính ngân hàng đã đạt được kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA năm 2019. Bậc thạc sỹ gồm có chương trình đào tạo thạc sỹ Tài chính ngân hàng và 01 chương trình đào tạo thạc sỹ liên kết với trường  đại học MUST của Malaysia với chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng.

 

 

 

Đáp ứng yêu cầu trong công tác giảng dạy với 100% cán bộ giảng dạy có trình độ sau đại học.

 

 

 

Khoa có 1 phòng ngân hàng mô phỏng và 1 phòng Kế toán ảo, 1 phòng máy tính 30 máy tính, phục vụ cho các môn học chuyên ngành.

Khoa phối hợp với các doanh nghiệp về ngân hàng, chứng khoán, dịch vụ kế toán-kiểm toán, dịch vụ thuế. để sinh viên được trãi nghiệm thực tiễn trong quá trình kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp. Việc liên kết với các DN cũng tạo ra cơ hội việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp.

 

Tạm thời để trống.

 

 

Khoa đã hợp tác với trường, tổ chức ngoài nước trong việc đào tạo, tập huấn chuyên môn, tham gia thực hiện các dự án quốc tế.