Thông báo đăng ký tham gia Chương trình Company Tour ShinhanBank-Phòng Giao dịch Thủ Thiêm

Thông báo đăng ký tham gia Chương trình Company Tour ShinhanBank-Phòng Giao dịch Thủ Thiêm
– Đối tượng: Tất cả sinh viên Khoa Tài chính – Kế toán
– Thời hạn đăng ký: đến 15h00 ngày 22/04/2024
Link đăng ký:👇
👉Sinh viên khi Đăng ký tham dự Chương trình Company Tour tại Ngân hàng Shinhan Phòng Giao dịch Thủ Thiêm cam kết thực hiện đầy đủ các thông báo hướng dẫn, đúng quy định từ Khoa và đơn vị doanh nghiệp.

Call Now